2018 yılı Kule Vinç Ehliyeti alma şartları nedir?

2018 yılı Kule Vinç Ehliyeti alma şartları nedir?

Kule Vinç Ehliyeti almak için hangi şartları taşımanız gereklidir? Kule Vinç Ehliyeti almanın yaş şartı ve deneyim şartları nelerdir? Kule Vinç Ehliyeti almak için sağlık şartları nelerdir? Kule Vinç Ehliyeti almak için hangi okul mezunu olmak zorunda mıyım? Hangi Kule Vinç Ehliyeti için hangi şartları taşımam gerekir?

 

2018 yılında da yürürlükte olan mevzuatlara göre 20-25 tür İş makineleri Operatörlük belgesi vardır. Yani her iş makinası için istenen Operatörlük belgesi Ehliyeti türü farklı olup, bu operatör belgeleri için farklı Operatörlük belgesi Ehliyeti belgesine sahip olmanız gerekir.

Bu sayfada ayrıntıları ile bilmeniz gereken bütün detayları açıklanmıştır. Anlatılan bütün hususlar 2018 yılı mevzuatlarına göre yazılmıştır. Sizde öncelikle hangi türe giren iş makinesini kullanacağınıza ve bu makina için istenen operatör belgesini alacağınıza karar verin.

 

KULE VİNÇ OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

2018 yılı içinde Kule Vinç Ehliyeti almanın şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede belirtilmiştir. 2018 yılında Kule Vinç Ehliyeti almak isteyen bir operatör adayından aşağıda ki şartlar aranacaktır.

Kule Vinç Ehliyeti Almanın Öğrenim Şartı nedir?

Kule Vinç Ehliyeti Almanın Yaş Şartı nedir?

Kule Vinç Ehliyeti Almanın Sağlık Şartı nedir?

Kule Vinç Ehliyeti almanın Adli Sicil Kaydı Şartı nedir?

Kule Vinç Ehliyeti Almanın Deneyim Şartı nedir?

Operatör olmak için Sınav Şartı nedir?

 

Görüldüğü üzere Kule Vinç Ehliyeti almanın şartları 6 başlık altında toplanmıştır.

 Bu şartların akabinde Kule Vinç Ehliyeti almak için takip etmeniz gereken aşamaları da tek tek sayfamızda açıklanmıştır.

 

1- KULE VİNÇ  OPERATÖR  EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?

2018 yılı iş makinaları Kule Vinç Belgesi almak için tahsil şartı yönetmeliğe istinaden aşağıda açıklanmıştır

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergenin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Kurslara başvuru

MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) b) Öğrenim şartı; En az ilkokul

Düzeyinde öğrenim görmüş olmak

 

2- KULE VİNÇ OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTI NEDİR?

2018 de Kule Vinç Ehliyeti almanın yaş 18 Yaşını bitirip 19 yaşından gün almanız gerekmektedir. 2018 yılında Kule Vinç Ehliyeti almak isteyen operatör adayları 19 yaşından gün almış olmalı 2000 yılı doğumlular gün ve ayı dolmuş olanlar

ÖRNEK : Her ayın 15. Gününe kadar kayıt işlemleri yapılmaktadır

Şubat ayında İş makineleri kursuna kayıt olacak 2000 doğumlu bir operatör adayının 14.02.2000 doğumlu olması gerekiyor.

operatör kursu, operatörlük kursu, iş makinaları kursu

3- KULE VİNÇ OPERATÖR BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

2018 yılı Kule Vinç Ehliyeti almak için yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımanız gereklidir.

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yukarıdaki tarih sayılı Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir. Kule Vinç Ehliyeti almak isteyen bir operatör adayı kursa kaydolurken sürücü olur sağlık raporu ibraz etmek zorundadır

Sağlık raporu alırken göz muayenesi nasıl yapılır? Hangi göz hastalığı bulunanlar Kule Vinç Ehliyeti alamaz? Renk körlüğü, gece körlüğü, şaşılık, katarakt hastalığı olanlar operatör olabilir mi? Gözlüklü ve lens kullanan kişilerin Kule Vinç Ehliyeti nasıl düzenlenir? “Kule Vinç Ehliyeti Sağlık Raporunda Göz Muayenesine İlişkin Esaslar”  Yukarıdaki yönetmelik ile belirlenmiştir

 

4- KULE VİNÇ OPERATÖR BELGESİ  ALMAK İÇİN İSTENEN ADLİ SİCİL ŞARTI NEDİR?

2018 yılında Kule vinç operatörlük belgesi almak için Bazı suçlardan hüküm almamış olmak gereklidir. Hangi suçları işleyen kişilerin operatör olamayacakları aşağıda açıklanmıştır. Bu hükümler:

HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

 

5– KULE VİNÇ  OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTI NEDİR?

2018 yılında Kule Vinç Ehliyeti almak için her hangi bir deneyim şartına şu anki 2018 yılı Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere istinaden gerek yoktur.

 

6-2018 yılında KULE VİNÇ OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN SINAV ŞARTI NEDİR?

2018 Yılında Kule vinç Operatörü olmak isteyen bir aday iki aşamalı sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavların birincisi yazılı sınav (test sınavı), test sınavından geçen adayların girebildiği uygulamalı iş makinası kullanma sınavıdır ve her iki sınavda ayını gün yapılmaktadır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir